Underskriftstjänsten eduSign finns sedan 1 maj 2020 på https://edusign.sunet.se

Valideringstjänsten för eduSign finns sedan 26 juni 2020 på https://validator.edusign.sunet.se


Dokument:

Designbeskrivning E-underskriftstjänst

Validering av signaturer

Dokumentation

https://idsec-solutions.github.io/signservice-integration-api/

API:et

https://github.com/idsec-solutions/signservice-integration-api

Implementation av REST tjänsten

https://github.com/idsec-solutions/signservice-integration-rest