Problem med svenska tecken

2020-10-23: Det finns f.n. problem med å, ä och ö på stora delar av Sunets wiki. Felsökning pågår...


Här kan man läsa om problemet med ClamAV som drabbade även SUNET Mailfilter:

http://blog.clamav.net/2018/01/update-on-recent-file-descriptors-issue.html


RP publicerade även följande info: 

https://www.roaringpenguin.com/clam