Starting Points

SWAMID Inside

Getting Started
News
Events
Contact

Navigation

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bekräftande av eduID-konto. Manuell rutin på Tulegatan 11, Stockholm

 

Normalt sker bekräftande av eduID-konto genom  någon av de proofingmetoder för AL2 som beskrivs på https://wiki.swamid.se/display/SWAMID/eduID+AL2-processer. I avvaktan på att procedur för “personligt besök hos ombud” implementeras på lärosäten, har eduID infört en temporär möjlighet att bekräfta konto via besök hos SUNET, Tulegatan 11. För det ändamålet har eduID en bemannad ombudsfunktion efter tidsbeställning hos support@eduid.se

 

 1. Gå till Tulegatan 11, Stockholm och ring på klockan på “nordunet”
 2. När någon svarar, uppge namn och ärende “besök hos eduID”
 3. Gå upp till SUNET tre trappor, ring på klockan
 4. Efter att ha hänvisats till eduID-ombudet visar personen legitimation.
 5. Personen ges tillgång till en dater och uppmanas logga in på eduID och gå till “min profil”
 6. Ombudet antecknar uppgift om primär e-postadress, namn och (i förekommande fall) personnummer på blanket för bekräftande av konto (bilaga) samt eppn.
 7. Personen uppvisar giltig legitimationshandling enligt skatteverkets definition (http://www.skatteverket.se/privat/idkort/villkorforattfaansokaomidkort/godkandaidhandlingar.4.76a43be412206334b89800035836.html)
 1. Ombud registrerar uppgiven adress, födelsedata, officiellt namn, legitimationstyp, utfärdare (land) samt legitimationsidentitet (nummer) på blanketten och undertecknar den och daterar den.
 2. Blanketten lämnas till SUNET Operations som registrerar uppgifterna från blanketten i eduID och markerar kontot som bekräftat.
 3. Om personen har svenskt personnummer kommer uppgift om  namn och folkbokföringsadress att hämtas från navet
 • No labels