Övergripande projektplan


AktivitetPeriod
FörstudieMaj 19 - juli 19
Utveckling och implementationAug 19 - Maj 20
Utbildning och integrationMaj 20 - Juli 20

Överlämning till förvaltning

Dokumentation

Aug 20 - Sept 20


  • No labels