FAQ för att använda Sunet, SWAMID och tjänster • Kan en organisation bli Sunetansluten enbart genom att köpa tjänster eller behöver organisationen vara uppkopplad mot Sunets nät? En del mindre organisationer har visat intresse för tjänsterna men är inte nätanslutna och har svårt att bli det.
  • Organisationer kan inte köpa tjänst av Sunet om organisationen inte är Sunet-ansluten (dvs. köpa/få nätverk via Sunet). Organisationen måste alltså vara Sunet-ansluten för att få köpa tjänster.  
  • SWAMID och eduID är två undantag som ingår i basutbudet och kan användas av alla. Dessa ingår i Sunet-avgiften och kostar inget att använda,  dessa kräver heller ingen nätverksanslutning via Sunet. Kan organisationen bli godkänd att anslutas till Sunets nät så kan den bli medlem i SWAMID. Skall organisationen köpa/avropa tjänster via Sunet behöver den dock vara nätverksansluten.
 • I dagsläget behövs SWAMID för att använda våra tjänster. Vissa mindre organisationer har svårt att implementera det som behövs - finns det någon "lightversion" via Sunet som dessa kan använda? Det skulle behövas någon form av "paketlösning" via Sunet för små organisationer.
  • "SWAMID-IdP-Light" eller IdP (Identitetsutfärdare) som tjänst är något som Sunet arbetar aktivt på att ta fram. I grova drag är tanken att återanvända eduID och sätta en proxy framför som "översätter" ett eduID-konto till en användare för en mindre organisation. Det gör att dessa enklare kan dra nytta av Sunets tjänster utan att från första dagen sätta upp en egen IdP. Lösningen som planeras kommer att kräva en del manuellt arbete per användare,och finansieringsmodell/ev pris är i nuläget inte beslutad.
 •  Förutsätter våra tjänster SWAMID fullt ut eller skulle det vara OK med någon annan motsvarande tekniklösning?
  • Sunets tjänster använder normalt SWAMID. Detta för att underlätta utbyte mellan organisationer som vill samarbeta i tjänster. Om en organisation av olika orsaker har svårigheter med detta skall frågan eskaleras.
 • No labels