Logga in i Canvas / Log in to Canvas


Canvas

Om du är anställd, forskarstuderande, anknuten eller registrerad student på ett av de lärosäten i Sverige som nyttjar Sunets LMS-tjänst (Lärosäten som använder LMS-tjänsten Canvas via Sunet):

If you are employee, research student, affiliate or registered student at a higher education institution in Sweden that uses the Sunet LMS Service (Institutions using the LMS service Canvas by Sunet):
Om du är extern användare, med lokalt konto i Sunets Canvasinstans:

If you are an external user with a local account for the Sunet Canvas instance:
Canvas driftinformation / Operating information Canvas

Statusrapporter Canvas / Status reports Canvas

  • No labels