Sunet Inköpscentral

Sunet agerar numera som inköpscentral i de upphandlingar där detta är relevant och gynsamt för Sunet och dess kunder.

Inköpscentralen kommer att möjliggöra för deltagarna att utnyttja de ramvtal som inköpscentralen tecknat. Kontakta gärna Fredrik Persson Jonhed om det finns ytterligare frågor på fpj@sunet.se eller 0708-107501.

Pågående upphandlingar under Sunet IC:

Nätverksprodukter till campusnät, färdigt Q3 2019

Planerade upphandlingar:

Enkät- och frågeverktyg, färdigt Q2 2019

Diverse molntjänster


Activity

Anslutna Organisationer
04.07.2019 13:27 CEST Leif Johansson
Styrdokument för Sunet IC
04.07.2019 13:23 CEST Leif Johansson
Sunet Inköpscentral
04.07.2019 13:00 CEST Leif Johansson
  • No labels