Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Shibboelth IdP anv?nder Jetty som applikationsmotor och under senaste tiden har det uppt?ckts 5 s?kerhetsbrister i Jetty[1]. Detta g?r att ni som anv?nder Shibboleth IdP inom SWAMID m?ste uppdatera era installationer av Jetty. Linux- och Windowsinstallationerna av Shibboleth IdP uppdateras med tv? olika metoder.

Linux

Om ni har anv?nt SWAMID installationsscript f?r att installera Shibboleth IdP och inte uppdaterat Jetty tidigare kan ni f?lja instruktionerna p? wikisidan?Uppgradera Jetty[2], detta g?ller ?ven om du installerat p? annat s?tt men anv?nder Jetty 9.2.x. Om du anv?nder Jetty 9.3.x kan du eventuellt beh?va anpassa uppdateringen.

Windows

H?mta hem och installera senaste versionen av Windows installer for Identity Provider 3.3.3[3] och d?refter k?ra installationsprogrammet. Det ?r endast Jetty som uppdateras om du redan k?r senaste version av Shibboleth IdP.

Mer information

  1. Jetty Security Announcement,?http://dev.eclipse.org/mhonarc/lists/jetty-announce/msg00123.html
  2. Uppgradera Jetty,?https://wiki.sunet.se/display/SWAMID/Uppgradera+Jetty
  3. Windows installer for Identity Provider 3.3.3, https://shibboleth.net/downloads/identity-provider/3.3.3/