(WIP) Användningsfall: Använd Canvasadaptern för att synka användare från ert personalsystem till Canvas

Översikt

Canvas gör ingen skillnad på studenter och personal, i Canvas är alla användare. Användare kan sedan få behörigheter på kursrumsnivå som t.ex. student eller lärare, och/eller behörigheter på account/subaccountnivå som t.ex. administratörer.

Canvasadaptern hos SUNET tar emot meddelanden formaterade enligt meddelandespecifikationerna Sync.Student samt Sync.Kursdeltagande (som hittas under Ladok-LIS adapter)Det är i detta format som Ladok-LIS adapter producerar meddelanden, och om ni från ert personalsystem kan producera meddelanden i samma format så kan Canvasadaptern ta emot även dessa.

Teknisk lösning

Lösningen hos lärosätet är beroende på den teknikstack som existerar där. Troligtvis producerar ert personalsystem i dag inte LIS-meddelanden utan någon form av mappning kommer behövas.

Transportmetod

SUNETs Canvasadapter kan nås på olika sätt, just nu över MSMQ eller AMQP.

  • No labels