Metadata sj?lvhj?lpseditering

Att editera sitt eget metadata ?r p? m?nga s?tt det b?sta s?ttet att faktiskt uppdatera metadatat i SWAMID. Anledningen ?r att det dels, f?rhoppningsvis, ?r ni sj?lva som har b?st koll p? det faktiska inneh?llet i metadatat (och kanske kan se saker som beh?ver uppdateras medan ni ?ndrar n?got) men dessutom minimerar en editering av XML:en rakt av risken att det blir fel p.g.a. den m?nskliga faktorn (eller maskinella faktorn n?r ex olika teckenupps?ttningar st?kar).

Step-by-step guide

Antag att jag har tj?nsten/maskinen/SPn/IDPn ?rt.sunet.se? inlagd i SWAMID och jag sj?lv vill uppdatera dess metadata.

  1. F?rst och fr?mst ska man hitta sitt eget publika metadata i SWAMID. Detta g?r man genom att g? till f?ljande URL:
    "https://git.swamid.se/?p=swamid-metadata.git;a=tree;f=swamid-2.0? och sedan leta efter en fil som inneh?ller ens tj?nsts hostnamn.?
  2. Jag hittade till slut filen ?rt.sunet.se-shibboleth.xml?. D? h?gerklickar jag p? l?nken ?raw? l?ngst till h?ger och v?ljer ?Copy link address?.
  3. Sedan g?r man till en online XML editor*, jag valde TutorialsPoint "http://www.tutorialspoint.com/online_xml_editor.htm?, och klickar p? ?Upload file? och pastar in l?nken man fick ovan.
  4. Man g?r sina ?ndringar vad dessa nu m? vara (man f?r lite hj?lp av f?rgen n?r man editerar, blir texten gr? kan man t.ex. ha sabbat XML-syntaxen).
  5. N?r du ?r n?jd med dina ?ndringar kan du v?lja ?Download?. Du f?r d? en lokal fil i ditt filsystem som heter ?file.xml? (det kan finnas flera om du anv?nt tj?nsten fler g?nger d? nedladdad fil alltid f?r samma namn s? var isf noggrann med att du skickar in den ?senaste?).
  6. Denna fil kan du sedan skicka in som en attachment i RT till oss p? SWAMID (operations@swamid.se) s? granskar vi den innan vi l?gger in den skarpt.

?

*OBS! Det g?r sj?lvklart lika bra att ladda hem filen via l?nken "raw" ifr?n punkt 2 och editera den lokalt p? sin egen dator, g?ra de ?ndringar som beh?vs och sedan skicka in den till oss. Men d? kan det vara bra att t?nka p? att den editor du anv?nder kanske har sv?rt f?r XML-syntax vilket kan st?lla till det f?r dig. Men testa g?rna!