Skip to end of metadata
Go to start of metadata

SimpleSAMLphp? har skapat en Security Advisory om en s?rbarhet i SimpleSAMLphp d?r det ?r m?jligt att:

  • om SImpleSAMLphp ?r en IdP kan n?gon som genomf?r en attack utge sig f?r att vara en SP och f? dess attributrelease eller
  • om SmpleSAMLphp ?r en SP kan n?gon som genomf?r en attack totalt lura tj?nsten om vem det ?r om loggar in.

Rekommendationer

Uppgradera till senaste versionen med av det inbyggda verktyget composer genom att k?ra "composer update".

Mer information