Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Shibboleth Consortium? har skapat en Security Advisory om en s?rbarhet i Shibboleth Service Provider d?r det ?r m?jligt att genomf?ra dataf?rfalskning baserad p? felaktig XML.

Rekommendationer

Uppgadera biblioteket XMLTooling-C till V1.6.4 eller senare och starta sedan om p?verkade processer?(shibd, Apache, etc.).

Hur g?r jag detta?

  • Linuxinstallationer som anv?nder de officiella RPM-paketen kan uppgradera dessa till senaste versionen f?r fixen ska installeras.
  • MacPORT av Shibboleth SP m?ste uppdateras fr?n aktuell webbplats.
  • Windowsversionen av Shibboleth SP uppgraderas till senaste versionen(V2.6.1.4).

Mer information