Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Den 31 januari 2018 kommer att vara den sista dagen det ?r m?jligt att anv?nda Shibboleth Identity Provider version 2 i SWAMID. Det har d? g?tt 1? ?r sedan den blev ?end of life?. ?ven om det ?nnu inte har uppst?tt n?gra k?nda s?kerhetsh?l anser vi att det ?r dags att s?tta ett sistadatum. Tj?nsteleverant?rer som anv?nder SWAMID, direkt eller via eduGAIN, s?tter sin tillit till att SWAMIDs medlemsorganisationer sk?ter sin identitetshanteringsmilj? p? ett bra och s?kert s?tt och att d? efter 1? ?r efter end-of-life forts?tta anv?nda en nyckelkomponent urholkar tilliten.