Mötesanteckningar

Användarmöte 2018-03-28

Med anledning av ökad användning av connect och licensutökning hade vi ett användarmöte där vi diskuterade utvecklingen framöver.

33 närvarande

Vi diskuterade
Connexit - hur gör vi?

 • Antal connect licenser inför höststarten ?
 • Hur gestalta övergången till ZOOM? 
 • Några lärosäten har planer att påskynda övergången

Idéer

 • Rikta insatser mot de som kör kursstarter med många deltagare i början på läsperioden, exvis 27 mars  med peak >900 : 10 individer står för 552 licenser
 • Följande idé togs inte upp under mötet men kom fram efteråt 
 • Lägg till information på connect LOGIN SIDA (slutanvändare) om
 • "hur gör jag i ZOOM"  (gemensamma webinarier?)
 • respektive lärosätes informationssida om införande av ZOOM, 

Beslut

 • Bevaka utvecklingen ZOOM användningsstatistik 
 • Ta beslut om ev ytterligare licenser till connect i juni

Frågor och svar 

 • När kommer avtal SUNET Play?
 • Mycket nära förestående. Driftsättning av NDN OnPremise efter migrering kräver det.
 • När kommer avtal e-mötestjänsten?
 • Oklart hur snabbt. Trenden i användningsmönster ZOOM är inte tydliga än. GDPR hägrar.

2017-12-20 - Möte om att ha egen instans 

Hur gör jag nu med min egna ZOOM instans? Kau, Ltu, LU, UmU, HiS och LiU har redan fått eller beställt sina egna instanser. Det blir gärna frågor när dessa är på plats så vi föreslår att vi tar ett särskilt möte kring  de första erfarenheterna med egna instansen  den

2017-12-15 - Gemensamt testmöte: Videokonferens (h.323)

Fungerar ZOOM med vår videokonferensutrustning i det scenariot vi har tänkt oss? Här kan vi hjälpas åt! Vi tänker oss att ni kanske

 • vill testa på egen hand och när ni har tid
 • vill delta i en gemensam test den 15 dec.

Huvudanledningen till en gemensam test är att Nordunet har snart fått en s.k. lastbalanserare på plats som de behöver hjälp att pröva. Sprid gärna detta till de som kan tänkas vilja vara med. Vi har totalt 50 licenser/plats för 50 videokonferensdeltagare i sunet instansen. Detta är testlicenser och de kommer att försvinna efter årsskiftet. 

Vi har gjort en videokonferenstestlista som vi vill be er att gå in och skriva upp

 • e-post
 • från vilken sorts anläggning ni använder (cisco, polycom etc)
 • om ni kommer att delta i gemensam test den 15 eller testar på egen hand
 • kommentarsfält där ni kan fylla i ett specifikt användningsfall och hur det fungerade

Det gemensamma testmötet äger rum

Ni kan ansluta till mötet via Nordunets egen virtual connector, dvs. IP adressen 109.105.112.236 följd av mötes ID 819 829 882

2017-12-01 - Kick-off informationsmöte

Den 1:a december hade vi informationsmöte med 63 deltagare. Frågor från chatten är renskrivna och besvarade i den här listan. Dessvärre fungerade inte inspelningen eftersom den som var host behövde lämna innan mötet var slut. Något att tänka på framöver.


 • No labels