Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sedan ett par veckor tillbaka g?r det att anv?nda SWAMID f?r att logga in p? MSDNAA/ELMS. L?s mer om hur du ansluter din IdP till MSDNAA. F?r att ansluta till MSDNAA kr?vs att din IdP ?r med i SWAMID 2.0.

  • No labels