Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sunet inköpscentral drivs i syfte att leverera nytta till Sunet kunder genom samordning av inköp av tjänster och produkter ömsesidigt intresse inom ramen för Sunet verksamhet. Beslut om införande av Sunet IC är fattat av GD Vetenskapsrådet (DNR 1.2.4-2018-5670).

Processer i Sunet IC

Följande beslutsprocesser gäller för Sunet IC

...