Starting Points

SWAMID Inside

Getting Started
News
Events
Contact

Navigation

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

En sammanställning av vilka som hämtat det gamla metadatat senaste dygnen finns här, sorterade på IP-adress/domännamn: http://md.swamid.se/md/deprecated-metadata-downloads/

Som stöd för bytet genomförs ett Webinar kl 09.00 onsdagen den 22/3 där jag går igenom vad som behöver göras för att byta till den nya nyckeln och för att svara på frågor.

 

Presentatör: Fredrik Domeij, SWAMID Operations och Umeå universitet

...

Tid: Onsdagen den 22 mars 09.00-10.00

Plats: https://connect.sunet.se/swamidwebinars/

 

Material från webinar: