Starting Points

SWAMID Inside

Getting Started
News
Events
Contact

Navigation

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Den 8 december 2016 genomfördes ett webinar som presenterade vad nyckelbytet innebär för dig som IdP eller SP, se SWAMID Webinar 5 2016. Den 21 mars 2017 genomfördes ett andra webinar om nyckelbytet, se SWAMID Webinar 1 2017.

Vilka använder fortfarande fel metadata?

SWAMID sammanställer kontinuerligt en lista med de IP-adresser som laddar ner metadata som är signerade med den gamla nyckeln. De som laddar ner dessa metadata måste genomföra bytet av nedladdningsplats och signeringsnyckel senast den sista april 2017!

Listan finns på SWAMIDs finns att hämta på fölande adress: http://md.swamid.se/md/deprecated-metadata-downloads/

 

1. SWAMID skapar nytt signeringsnyckelpar

...