Starting Points

SWAMID Inside

Getting Started
News
Events
Contact

Navigation

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • inom Sverige giltig identitetshandling enligt Skatteverkets föreskrifter om identitetskort (SKVFS 2009:14),
  • ett pass som uppfyller ICAO Doc 9303,
  • ett nationellt identitetskort inkl. information om medborgarskap enligt EU-förordning 562/2006 eller
  • ett körkort utfärdat från och med 2013 inom EU/EES enligt EU-direktiv 2006/126/EC.

...

För personer som kommer från tredje land, d.v.s. länder utanför EU och Schengen, gäller pass som legitimationshandling. Vid tveksamhet kring giltigheten av utländskt pass äger
kontrollören rätt att istället kräva svensk giltig legitimationshandling.