Sunet play

Tjänsten bygger på open source-företaget Kalturas plattform och innehåller funktioner för att skapa och underhålla ett mediebibliotek. SUNET Play är integrerad med LMS-plattformar och medger även integration med andra system tack vare ett omfattande API.

Aktuellt i Sunet Play

Här hittar du inspelningen av Sunets mediemöte från den 11 december 2019. Mötet hade temat nya tillgänglighetslagen och myndigheten för digital förvaltning, DIGG, var inbjudna för att presentera sitt uppdrag och diskutera frågeställningar. Det här mötet avgränsades till att gälla det som i lagen beskrivs som tidsberoende medier dvs. film och ljud. I allt högre utsträckning använder lärosäten video för exempelvis marknadsföring, föreläsningar, videoguider och studentarbeten.…
Uppgraderingen görs till version 5.79.19, samma som släpptes för SaaS 19 november. Release notes finns här:  https://knowledge.kaltura.com/kaltura-mediaspace-5-and-kaltura-application-framework-kaf-release-notes-and-changelog https://knowledge.kaltura.com/kaltura-mediaspace-5-and-kaltura-application-framework-kaf-release-notes-and-changelog, mer utförlig info: 2018 release notes[19220].pdf Exempel på nytt i version 5.79.…
1 december kommer en ny supportstruktur för mediatjänsterna att successivt börja införas (https://nordunet.box.com/s/8pz4if9izegle8s1wd9x2ialcdhflo9w https://nordunet.box.com/s/8pz4if9izegle8s1wd9x2ialcdhflo9w). First line support hanteras på lärosätena via helpdesk eller liknande på samma sätt som hittills. När ett ärende behöver eskaleras därifrån skickas det till NOC:ens ärendehanteringssystem via mail till media@sunet.se mailto:media@sunet.se,…

Activity

SUNET Play kunder
12.04.2019 08:45 CEST Birgitta Hemmingsson
  • No labels