Aktuellt

Projektet för tillgänglighet/subtitling leds av Niklas Frost. Ni som är intresserade av att bidra till projektet får gärna kontakta Niklas via mail: niklas.frost@med.lu.se

Egen sida på wikin: Projekt Tillgänglighet/Subtitling


Projektet för arkivering/repurposing leds av Peter Diedrichs och Peter Häggstrand, kontakt via mail: peter.diedrichs@lnu.se och peter.haggstrand@lnu.se

Egen sida på wikin: Projekt Arkivering/Repurposing


Information läggs ut kontinuerligt på wikin.

Uppgraderingen görs till version 5.79.19, samma som släpptes för SaaS 19 november. Release notes finns här:  https://knowledge.kaltura.com/kaltura-mediaspace-5-and-kaltura-application-framework-kaf-release-notes-and-changelog, mer utförlig info: 2018 release notes[19220].pdf

Exempel på nytt i version 5.79.19:

Mer information hittas på: http://knowledge.kaltura.com/ 

Tillgång till SaaS-miljön finns till sista december 2018 så det går göra tester i förväg. Logga in i KMS:en via http://(partnerID).mediaspace.kaltura.com

När det gäller Capture Space så kommer den att köras parallellt med den nya Kaltura Personal Capture under en period. För er som har installationer via MSI rekommenderar NDN att någon som är admin efter uppgraderingen laddar ner MSI-paketet och överlämnar till Windows admin vid ert lärosäte. Det gamla verktyget hade två versioner, en för installation per användare och en som administratörer använder för SCCM (automatisk installation). Det nya verktyget har en version. Tester kan om man vill göras med https://nordunet.box.com/v/KalturaCapture-onprem, men det är bättre att vänta till efter uppgraderingen och ladda hem MSI-paketet från den uppgraderade miljön. När man aktiverar Kaltura Personal Capture i KMS/KAF kommer det upp en nedladdningslänk precis som i Capture Space nu. Därifrån laddar man ner MSI-paketet.

1 december kommer en ny supportstruktur för mediatjänsterna att successivt börja införas (https://nordunet.box.com/s/8pz4if9izegle8s1wd9x2ialcdhflo9w). First line support hanteras på lärosätena via helpdesk eller liknande på samma sätt som hittills. När ett ärende behöver eskaleras därifrån skickas det till NOC:ens ärendehanteringssystem via mail till media@sunet.se, som kommer att vara den officiella adressen för felanmälan. Kritiska ärenden skall även rapporteras in via telefon på tel 08-207860. Alla ärenden kommer att få ett ärendenummer som möjliggör för den som rapporterar in att följa ärendet. Förhoppningen är att förändringen kommer att innebära tydligare struktur och överblick av inrapporterade ärenden. De ärenden som påverkar hela SUNET får en ticket i NUNOC som går att följa http://www.nunoc.se/nunocweb/open_trouble_tickets.html

Checklista för migrering

Nu finns det en checklista för migrering här på wikin.  För frågor kontakta media@sunet.se

Nu finns version 5.9 för Mac. Den löser ett problem som varit med Office 2016 version 16.10 och inspelning med Presentations & Lectures när du spelar in PowerPoint. Det visade sig så att Powerpointen dök upp i Preview men när man klickade på "Record" så fick man felmeddelandet “We encountered an error loading presentation...”

https://knowledge.kaltura.com/kaltura-capturespace-release-notes-and-changelog#Mar2018

  • No labels