Verktyg

Detta dokument: https://goo.gl/oWxj6x

Slänga ut

 • observium

 • nagios

 • librenms

 • eget IPAM-system (örebro?)

 • NCS/NSO

 • cisco prime?

 • alla verktyg som genererar alerts

 • argus

 • befintligt system för acl-hantering

 • Microsoft SCOM


Behålla

 • nagios

 • KTH gillar sitt IPAM-system

 • rancid

 • fortinet-brandväggar

 • alien vault (1)

 • graylog

 • nån “lösenordsportal” (missade namnet)


Saknar

 • verktyg för ACL:er

 • automatisk uppgradering av switchar - spec:a bara att man vill köra “stable-track”

 • Backup-verktyg för switch/router-config

 • 100G-kapabel IDS/IPS/flowanalys +1

 • integration mellan verktyg

 • aggregering för flera larmsystemACL-hantering

 • förtätning av kontor/lokala lab osv ger behov av lokala switchar

 • svårt att genomföra strikt policy

 • hur möter man behoven?

 • många kör mac-authn

 • autenticering på device, inte på användare gäst/icke-gäst (känd/okänd dator)

 • för vissa är det bara burkarn inköpta och drivna av IT-avdelningens som kan bli “kända”

 • acl:er på serversidan, print, iot (?)

 • behöver diagnosverktyg för acl:er

 • tidsbegränsad rensning av acl:er - ägare+tidsstämpel


Brandväggsregeler

 • Tidsbaserade regler med ägare+tidsstämpel (CMDB typ itop?)


Dokumentation (fysiskt och logiskt)

 • CSV-format som underhålls veckovis (chalmers?)

 • visa NI

 • dokumentera i switcharna


IPAM

 • IPAM med nätverkshistorik, kontrollerar om IP-address/arp varit sed senast

 • DHCP-funktioner

Visning av Sunet/Nordunet, HV system.

HV

VLAN på alla switchar,

Program distribution och installation

Saknar historik av var den switch har varit

Umu.se

Utgånde/Ingånde ACL vissas mot klientern, med filter som visar vad acl:n matchar.


Befintlig utrustning

10mbps halvduplex

Finns behov, bla tryckpress med XP.

Övervakning

Klassificering, Prioritering av övervakning, switchar 247, dagtid.

Mängd larm, många (valbart) låg prio ger prioritets ökning.  

Access-switch

Finns den där

Redundans?

Environment

Power supply

Portar

Errors

Poe last?

Spårning

Mac-address per port

247 övervakning

1 miljonairs 3d skrivare

Passage System

Vad ingår i CNAAS


SOC

Korrigeringsverktyg, inventera sina system vad man har och vem som äger. Nät och servrar.

 • No labels