Delprojekt: Ny site

Etablering av en ny site för Sunets molntjänster på Stockholms universitet


Huvudsakliga aktiviteter

Aktivitet

Maj/Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Beställning servrar mmx

Site-survey och kompletterande beställningar (rack osv) x

Bygga site:en 
xxx


Överlämning till produktionxx
  • No labels