Starting Points

SWAMID Inside

Getting Started
News
Events
Contact

Navigation

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The main page for eduroam in Sweden is at http://www.eduroam.se

Läs mer på

Teknisk dokumentation eduroam

F-ticks för eduroam

Allmänt (format etc.)

Läs mer om hur du principiellt sätter upp F-ticks

http://monitor.eduroam.org/f-ticks/howto.php

Anonymisering av F-ticks

OBS!  Innan du börjar skicka ska ni kontakta oss via operations@swamid.se

 

Viktig info om EAP-metoder och säkerhet:

Konsten-att-få-eduroam-säkert.pdf

Further Reading