Workshop 4 2012 Service Provider Bootcamp

V?lkomna till SWAMID Service Provider Bootcamp!

Har du en tj?nst som riktar sig till anv?ndare fr?n flera l?ros?ten?

D? ?r denna workshopen f?r dig!

N?r, var, hur?

Datum: 10-11 december

Tid: Start 12.00, avslut ca 14.00 efter lunch.

Plats: Sal B115, Ekonomikum, Uppsala universitetet

Program

Vi kommer att g? igenom hur vi i olika ramverk drar nytta av inloggning via SWAMID!

Detaljerat program kommer under november, fokus kommer att vara p? hur man anpassar en existerande (eller ny) webbapplikation f?r integration i SWAMID.

Vi kommer att g? igenom :

  • Vad ?r en identitetsfederation ?r och vad den m?jligg?r
  • Vilka metadata skall man som SP konsumera och vilka alternativ f?r DS finns att tillg??
  • Internationella l?ros?tesanv?ndare utanf?r Sverige
  • Hur man kan anv?nda sociala medier som inloggning (gmail, facebook etc)
  • Genomg?ng av olika SP-milj?er/ramverk
  • Entity Categories, inneb?rd f?r SP:ar

H?r g?rna av dig om du k?nner till / har behov av speciella applikationer!

Varmt v?lkomna!

Inneh?ll: (Obs, programmet startar kl 12.00 med lunch!)

Program dag 1

10.00-12.00 Informella diskussioner med SWAMID operations

12.00-13.00 Lunch, ?terkommer med lokal

13.00-14.45 Pass 1

V?lkommen, vilka vi ?r samt v?ra f?rv?ntningar p? workshopen. - VN
Vad SWAMID ?r och vad den m?jligg?r. -? VN
Internationella l?ros?tesanv?ndare utanf?r SWAMID. - VN
F?rtroendeniv?er p? identiteter, tillit och behov (LoA/AL) - P?l
Sociala medier som inloggning (gmail, facebook etc) inom SWAMID, intro - P?l
Konvertera fr?n Lokal inloggning/CAS till SAML2 - P?l

14.45-15.15 Frukt och T?

15.15-16.45 Pass 2

Teknik:

Python, pySAML - Roland
Django - Johan
Java - Grails SU
Windows ADFS + Shibbifierad Exchange - Simon, SU
2-faktorsproxy - P?l

17.00-18.15 Remote presentation av Scott Cantor, Ohio univ

Scott, som ?r huvudutvecklare av SP-delen i Shibboleth, kommer att presentera hur Ohio anv?nder Shibboleth SP tillsammans med Windows IIS-applikatoner.

Vi kommer kort att ber?ra Scotts erfarenheter av ADFS.

19.00-?? Middag p? http://www.pipesofscotland.se/

Program dag 2

09.00-10.45 Pass 1 dag 2

Hur hanteras attribut i SWAMID? - Leif

Hur f?r jag in min SP i SWAMID? - Leif

F?rb?ttra anv?ndarupplevelsen

Diskussion om grafisk layout. - Leif & P?l

Hur v?ljer man identitet? - Leif
?????? MDUI element f?r SP:ar, vad ger det SP:ar - P?l
??? sp.swamid.se som utvecklingsst?d - P?l

10.45-11.15 Frukt och T?

11.15-12.45 Pass 2 dag 2

PHP och WAYF, Benjamin

12.30-14.00 Lunch och avslut

  • No labels