Workshop 3 2013

N?r, var, hur?

Datum: 10-11 December
Tid: Start 10.00, avslut ca 16.00
Plats: G?teborg, Pedagogen, Sal?AK 2140 - Hus A, ned en trappa, sv?ng till h?ger.

?

Anm?lan


Program dag 1

10.00-12.00 Pass 1 inkl. t? o kaffe

 • Inledning, m?l och syfte med SWAMID, workshopen mm. Valter 20 min
 • flog.sunet.se - nyttan med f-ticks, Valter 10 min
 • Status p? EID 2.0, Valter, 10 min
 • Interfederation genom eduGAIN - vad, hur och varf?r, Valter, 10 min
 • Internationella samarbeten - Hans/Roland 10 min
 • ADFS - adfstoolkit.org - Leif 10 min
 • Slutrapport SWAMID 1.0 avveckling och fr?gor. Fredrik 10 min
 • wiki.swamid.se - reviderad struktur. P?l 10 min
 • Ny DS i produktion, Roland 10 min
 • Testverktyget f?r entitetskategorier, Roland 10 min
 • Ny sida som kan ers?tta sp.swamid.se och sp-test.swamid.se, Roland, 10 min
 • Sammanfattning, Valter 10 min

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Sal BE 026, Hus B.
Pass?2 Ny obligatorisk basnivå för SWAMID - SWAMID Assurance Level 1 (AL1) Del?1 - P?l/Valter

14.00-14.30 Fika och frukt

14.30-15.20 Pass 3 Ny obligatorisk basnivå för SWAMID - SWAMID Assurance Level 1 (AL1) Del 2 - P?l/Valter

 • SWAMID AL1 inneh?ller h?gre st?llda krav.
 • Diskussion / ?vrigt

15.20-15.30 Benstr?ckare

15.30-17.00 Pass?4 eduID - hur nyttjar vi eduID? - Valter

 • Snabb, s?ker och effektiv kommunikation med v?ra studenter genom mina meddelanden
 • Komplettera NyA IdP med eduID
 • Kort genomg?ng av upps?ttning och struktur
 • Vilka tj?nster kan anv?nda eduID?
 • Demonstration
 • Erfarenheter ur piloten till dags dato
 • Framtida utveckling (AD/eduroam/2-faktor/grupphantering)
 • Fr?gor / tankar / ?vrigt
 • Allm?n genomg?ng av den nya obligatoriska basniv?n f?r SWAMID.

19.00-? Gemensam middag p? kv?llen
Anm?lan p?: http://piratepad.net/rMYRDILep2?

Program dag 2

09.00-10.00 Pass 1, Sal BE 026 (entr?plan hus B) (OBS, ?ndrat till st?rre sal!)

 • Reflektion dag 1, Valter, 10 min
 • Inf?r Open space, f?rslag, r?stning. Roland

10.00-10.30 Fika och frukt

10.30-11.30 Pass 2, Grupprum B1 107 samt Grupprum B2 207

 • ?Open Space 1 ?BE107:HA IdP? (Ej terracotta) ?B207:Acceptansmodul (SHIB), SAML+UMA (RH) PUL

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.30 Pass 3

 • Open Space 2 BE107: IDP&SP Monitorering/testning BE207: Uppgradering SHIB IDP, Attributfilter, entitetskategorier

13.30-14.30 Pass 4

 • Sammanfattning av workshopen/Open Space, fr?gor och diskussion

14.30-?? Fika och hangout med SWAMID Operations

?

V?lkomna!

 • No labels