Workshop 1 2013 Wide open spaces

V?lkomna till SWAMID Wide open spaces!

N?r, var, hur?

Datum: 4-5 mars
Tid: Start 10.00, avslut ca 16.00
Plats: Handelsh?gskolan, Stockholm: Karta?samt hhs.se

Lokal: Sal 542

Anm?lan:?https://foodl.org/foodle/SWAMID-WS-4-5-Mars-registrering-5114d

Program dag 1

10.00-12.00 Pass 1 sal 542

- V?lkomna och presentation av Workshopen

Middagsval:?http://www.cuminclub.se/menus/stark-ratter/ - uppdatera?http://piratepad.net/ws2013-mat

- F?rtroende f?r identiteter inom SWAMID - ny f?rtroendeprofil p? G!
Vad kr?vs f?r att SWAMID ska kunna anv?ndas f?r "viktigare" tj?nster ?n idag (tex betalningar). Vad beh?ver vi p? mitt l?ros?te g?ra f?r att en tj?nst som anv?nder SWAMID skall kunna lita p? att vi har koll p? anv?ndarens identitet? SWAMID jobbar med f?rtroendeprofiler f?r att underl?tta detta.

- Vad ?r StudentIdPn, bakgrund och kort status

- Avveckling SWAMID 1.0

- Introduktion till Open Space och upps?ttning
https://en.wikipedia.org/wiki/Open-space_technology

12.00-13.00 Lunch -?terassrummet

13.00-14.15 Open Space pass 1 -?Sal 138 - Klustring av SP/IdP

13.00-14.15 Open Space pass 1 -?Sal?348 - ADFS

14.15-14.45 Frukt o Te - vid sal 138

14.45-16.00 Open Space pass 2 - Sal 348

14.45-16.00 Open Space pass 2 - Sal 138 - OAuth

16.00-16.30 Avslutande diskussion dag Sal 138

19.00-?? Gemensam middag p? kv?llen

Indiskt p? Cummin Club - http://www.cuminclub.se/

Program dag 2

9.00-9.15 V?lkommen dag 2 Sal 542

9.15-10.30 Open Space pass 3 - Sal 542 - Identifiering av utl?ndska och distansstudenter

9.15-10.30 Open Space pass 3 - Sal 342

10.30-11.00 Frukt o Te - Sal 542

11.00-12.15 Open Space pass 4 - Sal 542 - Kontohantering och SAML och eduroam - säkerhetsaspekter

11.00-12.15 Open Space pass 4 - Sal 342

12.15-13.45 Lunch -?terassrummet - Keynote

Maria H?ll, SUNETs nya f?rest?ndare, presenterar sig och ber?ttar om hur hon ser p? SUNET och framtiden.

13.45-15.00 Open space pass 5 och avslutning - Sal 542

Roland Hedberg sammanfattar och avslutar

  • No labels