Workshop 1 2012, SWAMID 2.0 implementering

V?lkomna till SWAMIDs f?rsta workshop 2012!

Datum: 22-23 mars

Tid: 22 mars b?rjar vi med?fika vid 09.00, programmet startar kl 10.00, vi r?knar med att h?lla p? till ca 17.30.
P? kv?llen kommer vi att ?ta en bit mat, maten ?r inkluderad i workshopen till anm?lda deltagare.
23 mars b?rjar vi kl 09.00 och avrundar ca 14.00.

Plats: Dag 1: KTH,?Q-hyllan. Ing?ng via Osquldas v?g 6B?och sedan?ovanf?r restaurangen. Den lilla trappan i stora entr?n.

Anm?lan: Sker h?r:?http://www.eventbrite.com/event/2664747331

Hotel i n?rheten: Arcadia Hotel Elite?http://www.elite.se/sv/hotell/stockholm/arcadia
(Arcadia ?r fullbokad - 2012-03-09. Prova?Scandic Park)

Program dag 1

Plats: KTH, Q-hyllan, Osquldas v?g 6B

10.00-11.00 V?lkommen och introduktion

Intro samt presentation av deltagare.
Vilka ?r SWAMID operations,?SWAMID BoT (styrgrupp), n?rvarande?

SWAMID 2.0, status och ?versyn (Valter Nordh, GU)
Hur ser statusen p? SWAMID 2.0 ut, vart ?r SWAMID p? v?g (OIX, eduGAIN, Kalmar2, Kantara mm)

11.00-11.30 Pass 1 dag 1

Genomg?ng av SWAMIDs nya wiki och sociala medium (15 min, P?l Axelsson, UU)
SWAMID operations har bytt wiki samt g?tt med i Facebook och Twitter :)

Status p? arbete med LoA/AL-niv?er (Roland Hedberg, UmU)
En utmaning och en m?jlighet!
MDUI - metadata om organisation och webbtj?nst
Code of Conduct

Discovery tj?nster, vad finns det f?r alternativ? (Johan Berggren, NORDUnet)
Idag anv?nder SWAMID Shibboleths DS tj?nst p? ds.swamid.se.
Vad finns det f?r alternativ och vart ser det ut som att vi ?r p? v?g?

Implementera f-ticks p? shibboleth i sfte att skapa SWAMID nyttjandestatisik. (Leif Johansson, NORDUnet)
Presentera hur man g?r f?r att f? in information fr?n l?ros?tet till syslog.swamid.se
Presentera modell f?r hur vi kan ta ut information fr?n syslog.swamid.se

14.00-14.30 Fika

14.30-16.00 Pass 3 dag 1, Best practice block

Shibboleth installations och uppgraderings st?d (Anders L?rdahl, HiG (Inst?llt))
HiG har tagit fram ett installations/uppgraderings skript i syfte att st?dja och f?renkla uppgraderingar med bibeh?llna konfigurationsfiler.

SWAMIDs driftschecklista (Hans Nordl?f, KI)
SWAMID operations har tillsammans med SUSEC och SUNET CERT tagit fram en checklista f?r drift av IdP och IdM-system

SWAMIDs incidenthanteringsprocess (Valter Nordh, GU)
SWAMID styrgrupp har fattat beslut om vilka regler som g?ller vid en incident inom SWAMID.

16.00-16.15 Fruktstund och benstr?ckare

16.15-17.15 Pass 4 dag 1

Ny roll i NyA webben (Fredrik ?slund, UmU)
Presentation av NyA-webben, koncept och rollhantering.
Speciellt kommer den nya rollen som lades till i sista versionen att g?s igenom.
Information ?terfinns p?:?http://wiki.swamid.se/display/SWAMID/VHS+NyA-webben

19.00-?? Middag

Bra ?lst?lle f?r att ?ta en bit mat (?http://www.maninthemoon.se/, bokat bord f?r 22 stycken. Karta)

Program dag 2

Plats: Q31, samma ing?ng som dag 1 med en trappa ner

09.00-09.30 Sammanfattning av dag 1 ?(Valter Nordh, GU)

09.30-11.30 Pass 1 dag 2

F?renklad attributrelease baserat p? information i metadata (Leif Johansson, NORDUnet)

SWAMID 2.0 metadatahantering (Leif Johansson, NORDUnet)
Vad inneb?r SWAMID 2.0 med avseende p? metadatahantering

Inneb?rd av SWAMID 2.0 f?r mig som IdP vid ett l?ros?te (SWAMID operations)

EID2.0 - kort om arbetet med ny e-leg (Valter Nordh, GU)
En mycket intressant demo-tj?nst finns upp f?r test p?:
https://docs.eid2.se/doku.php/central_signeringstjaenst

Federationsarbete inom skolan, skolfederation.se (Palle Girgensohn och Mats ?stling)
I Sverige finns ca 750 skolor, det p?g?r nu arbete med att skapa en federation liknande SWAMID.

kaffe + te best?lls till kl 10.00

11.30-12.30 Lunch

12.30-14.00 Pass 2 dag 2

Sharepointintegration i SWAMID 2.0 som SP (Simon Lundstr?m + Stefan Berglund, SU)
SU presenterar hur man integrerat en Sharepoint 2010 med ADFS ihop med SWAMID 2.0

Kommersiella SPer med SWAMID (Paul Scott, KaU)
Erfarenhetsutbyte runt SP-integrationer som genomf?rts vid l?ros?ten

MSDNAA som SP i SWAMID 2.0? (Leif Johansson, NORDUnet)
Vad st?lls f?r krav p? en IdP som ?nskar anv?nda MSDNAA?
Genomg?ng av upps?ttning av eptid p? en IdP!

14.00-?? Avslut, fika, ?ppen diskussion

  • No labels