SWAMID Webinar 1 2014

SWAMID anordnade torsdagen den 20 februari 10.00 årets första Webinar med titeln "SWAMID AL1: Lösenord".

 

Presentatör: Pål Axelsson, SWAMID Operations och Uppsala universitet

  

I SWAMIDs nya AL1-profil som är obligatorisk från december 2014 ställs högre krav på lösenordshantering än tidigare. För att underlätta för er som jobbar med identitetshantering på lärosätena har SWAMID tagit fram ett exempel på riktlinjer för lösenordshantering, SWAMID template Password Policy. På detta webinar presenterar vi exemplet.

 

Tid: 20 februari 10.00-11.00

  

Material från webinar:

  • No labels