Starting Points

SWAMID Inside

Getting Started
News
Events
Contact

Navigation

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Här går vi igenom hur man sätter upp en shibboleth SP så att den begär inloggning med en viss förtroendenivå. Detta åstadkommer man med en sk SessionInitiator i filen shibboleth2.xml. Dessa element skall alltid finnas inne i Session-elementet. För detaljerad information om SessionInitiator-element se https://wiki.shibboleth.net/confluence/display/SHIB2/NativeSPSessionInitiator

Principen illustreras bäst med ett exempel:

SessionInitiator
<SessionInitiator type="Chaining" Location="/Login/MyAL1"
          entityID="http://idp.example.org" 
          relayState="cookie">
  <SessionInitiator type="SAML2" 
           defaultACSIndex="1" 
           acsByIndex="false"
           authnContextClassRef="http://my.loa.level#1"
           template="bindingTemplate.html"/>
</SessionInitiator>

Om denna SessionInitiator är aktiv så medför detta att om användaren skickas till "/Shibboleth.sso/Login/MyAL1" så kommer en inloggning med förtroendenivå http://my.loa.level#1 att genereras. Exakt vilken URL som ska anges beror på vilken AL-nivå som önskas. För SWAMID finns alla förtroendenivåer dokumenterade här: http://www.swamid.se/policy/fortroendenivaer.html .

Exempel med eduID som IdP:

eduID som IdP med AL2
<SessionInitiator type="Chaining" Location="/Login/eduID-AL2"
          entityID="https://login.idp.eduid.se/idp.xml"
          relayState="cookie">
 <SessionInitiator type="SAML2" 
          defaultACSIndex="1" 
          acsByIndex="false"
          authnContextClassRef="http://www.swamid.se/policy/assurance/al2"
          template="bindingTemplate.html"/>
</SessionInitiator>

 

Om en SP begär inloggning med en viss tillitsnivå och användaren inte uppnår den nivån, kommer eduID att signalera att inloggningen misslyckades. I annat fall kommer attributrelease att ske enligt SWAMIDs rekommendationer.

Se även