Blog from January, 2020


Shibboleth konsortiet har publicerat en sammanfattning av deras testning av Chrome SameSite f?r?ndringen. Det finns p? [1].

SWAMID operations rekommenderar att l?sa igenom informationen. Man kan testa det nya beteendet med Google Chrome genom att s?tta [2] till enabled i Chrome 79. Fr?n och med Chrome 80 blir denna inst?llningen default.

Det finns en patch f?r ADFS som man m?ste installera f?r Windows Server 2016. Information om patchen finns p? [3].

Det ?r f?r stunden sv?rt att begripa vad konsekvenserna kommer att bli under februari. Det finns en risk att det sker f?r?ndringar hos Service Providers som kommer att medf?ra olika beteende beroende p? anv?ndares val av webbl?sare, framf?r allt mellan de som k?r Chrome 80+ resp Safari p? macOS 10.14 och ?ldre samt Safari p? iOS 12 och ?ldre. En beredskap f?r att det kan komma att rapporteras in udda anv?ndarproblem rekommenderas d?rf?r.

[1] https://wiki.shibboleth.net/confluence/display/IDP30/SameSite
[2] chrome://flags/#same-site-by-default-cookies
[3]?https://support.microsoft.com/sv-se/help/4534271/windows-10-update-kb4534271