Status

  • Utveckling pågår. 
  • Projektet har sökt och fått finansiering från Vinnova. Detta betyder att vi kommer kunna utveckla både underskriftstjänst och valideringstjänst.
  • Gränssnitt som lärosätens kan börja testa mot samt designbeskrivning har levererats till referensgruppen.
  • Inhämtning och analys av återkoppling pågår.
  • Arbetet med integrations-API:et för underskrift finns nu att följa på Github. Har skickats ut till referensgruppen. 
  • Vi söker efter konkreta verksamhetsdrivna användningsfall att provtrycka upplägget på.


Presentation Status 2020 Q1


Webinar 3 april 2020: https://play.sunet.se/media/Sunet+e-signering+3+april+2020/0_jb7sptbw/

Presentation: https://docs.google.com/presentation/d/16PYu-4R9f9-Ejro5VKylSRX-4d0VQLm68G48KDQ8oaw/edit?usp=sharing  • No labels